Gražinos Murelytės - Ajauskienės tapybos darbų paroda "Tylūs šnibždesiai"

favorite Žiūrėta: 481

G. Murelytės - Ajauskienės paveiksluose atsispindi jos sielos išgyvenimai, jos regimos vizijos. Atrodo, ji remiasi tikrovės įspūdžiais, bet jos sukurti vaizdai asociatyvūs, turintys simbolinių bruožų, sklidini ramybės ir svajingo nusiteikimo.

Dr. Nijolė Tumėnienė menotyrininkė apie G.Ajauskienės tapybą rašo: ”G. Murelytės - Ajauskienės paveiksluose atsispindi jos sielos išgyvenimai, jos regimos vizijos. Atrodo, ji remiasi tikrovės įspūdžiais, bet jos sukurti vaizdai asociatyvūs, turintys simbolinių bruožų, sklidini ramybės ir svajingo nusiteikimo. Juose poetiškai įprasminta erdvė – begalinė, amžina, be konkrečių nuorodų. O įkomponuoti prasminiai įvaizdžiai – metaforiškai stabili architektūra ir žmonių figūros, kurių senoviniai drabužiai, galvos apdangalai, net veidai pažymėti keliais potėpiais  atrodo laikini, dažnai judantys dinamišku ritmu arba susikaupę, paskendę savo išgyvenimuose, nupiešti apibendrintai, be detalių, įgudusia menininko ranka, be jokių materialios būties užuominų, dvasingi. Jie primena ir apie klasikinės dailės pamokas, apie ką byloja ir niuansuotų tonų tapyba, ir tikslingas harmonijos siekis. Plastinėje vaizdo struktūroje iškyla ypatingas šviesos vaidmuo. Šviesa padeda sukurti paslaptingą dvasinę nuotaiką, kurios sklidina miražinė gamta ir paslaptinga architektūra, sustingusi lyg metafizinėje tapyboje.

Paskutinio laikotarpio (2015-2020) darbuose, sustiprėjus meditacinei nuotaikai, pasirodė netikėtai paprastos ir raiškios kompozicijos, vertos dėmesio dvasingumo paieškos. Naudodama klasikinės kompozicijos principus, G. Murelytė-Ajauskienė sukūrė savitą, koncepcija prisodrintą pasaulėvaizdį, meninėmis priemonėmis tapyboje pasiekė begalinės ramybės įspūdžio ir asociatyvaus vaizdo abstraktumo.“

Apie parodą ‘’Tylūs šnabždesiai’’eksponuojamą Loretos galerijoje Gražina Ajauskienė rašo:

”Parodoje ‘’Tylūs šnibždesiai’’ eksponuoju paskutiniųjų metų kūrybą. Peizažuose iš natūros koncentravausi į kompozicijos, kolorito ir nuotaikos vientisumą. Kita dalis peizažų yra sukurta studijoje. Juose motyvui suteikiau simbolinę prasmę. Šviesa, kaip Dangiško pasaulio nuojauta ir ilgesys, tamsa – mūsų netobulos būties atspindys. Šioje parodoje eksponuoju ir kompozicijas , kurios kalba apie Dievo duotą talentą muzikuoti. Jose nėra konkrečių muzikantų asmenybių, figūros kaip kūrybingų žmonių simboliai. Visa tai gera ir laikina. Paveiksluose dažnai tapau matomą horizontą, jis man simbolizuoja  prabėgantį, laikiną gyvenimą šioje žemėje . “

Gražina Murelytė - Ajauskienė gimė 1961 m. Šiauliuose, Lietuvoje

1979 baigė Nacionalinę M.K. Čiurlionio meno mokyklą .

1989 Valstybinį dailės institutą (dabar Vilniaus dailės akademija ).

2014m. Vilniuje įkūrė Valentino ir Gražinos Ajauskų dailės studijją, kurioje  dėsto tapybą, piešimą, kompoziciją .

2020 m. LDS tapybos sekcijos narė.

Parodose dalyvauja nuo 1988 metų.

Nuo 1995 m. yra Vilniaus menininkų ‘‘Plekšnės‘‘ klubo narė.

Nuo 2015m. yra nuolatinė ‘‘Artis‘s  revoliutions ‘‘plenerų ir parodų dalyvė.  Dalyvavo grupinėse parodose Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Lietuvoje.

Nuo 2022m. dalyvauja Slaptosios piešėjų draugijos parodose.

Sekmadienis Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lakpritis Gruodis