1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.loretosgalerija.lt susijusios nuostatos.

1.2. Pirkti internetinėje parduotuvėje www.loretosgalerija.lt gali visi juridiniai ir fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.

1.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su aprašytomis prekių pirkimo taisyklėmis ir pagal 1. 2. punktą turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

1.5. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali keistis, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

1.6. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių sąskaitas faktūras taip pat patalpina www.loretosgalerija.lt tinklapio skiltyje „Užsakymai“. Sąskaitos faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo momento. Klientui pateiktoje sąskaitoje nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteiktos nuolaidos, galutinė prekių kaina, pristatymo mokesčiai ir kiti remiantis buhalterine apskaita reglamentuojančiais teisės aktais.

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje www.loretosgalerija.lt, pirkėjas privalo pateikti registracijos metu prašomus duomenis.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.

2.3. Pateikdamas užsakymą pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymų kontrolės, veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.loretosgalerija.lt šių Taisyklių ir kitose el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, kurie yra pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos nedelsiant atnaujinti.

3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų, o praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

3.6. Pirkėjas pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.loretosgalerija.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės www.loretosgalerija.lt teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5. PREKIŲ UŽSAKYMAS, KAINOS, ATSISKAITYMO TVARKA, TERMINAI.

5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą. Užsakymai telefonu, el. paštu priimami nustatytomis darbo valandomis.

5.2. Sutartis laikoma įsigaliojusia, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina atsiųsdamas patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu ar kitu sutartu būdu.

5.3. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais.

5.5. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 1 d. d. nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

5.6. Pirkėjui nesumokėjus per 1 d. d. arba pervedus tik dalį pinigų, užsakymas yra atšaukiamas. Jei pinigai buvo pervesti į atsiskaitomąsias sąskaitas, 5 d.d. bėgyje jie yra pervedami atgal pirkėjui.

6. PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1. Vadovaujantis prekių pirkimo Taisyklėmis pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir kitus reikalingus kontaktinius duomenys.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Prekės pristatomos į Omniva paštomatus.

6.4. Pardavėjas gali taikyti nuolaidas pristatymui jeigu Pirkėjas viršija nustatytą užsakymo sumą.

6.5. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas.

6.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.7. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės sudėtis.

6.8. Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo apie tai informuoti Pardavėją ir pastebėtus trūkumus pažymėti pristatymo metu pateikiamuose krovinio važtaraščiuose ar kituose pateikiamuose dokumentuose.

7. PREKIŲ KOKYBĖS, GARANTIJOS

7.1. Visi internetinėje parduotuvėje www.loretosgalerija.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako, jei parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr.217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

8.2. Pirkėjas grąžindamas prekes turi išsiųsti siuntinį registruotu paštu. Kokybiškų grąžinamų arba keičiamų prekių pašto išlaidas apmoka pats pirkėjas.

8.3. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 7 d. d. nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu ir užpildydamas specialią prekių keitimo – grąžinimo formą.

8.4. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, turi būti tos pačios sudėtinės dalys, kurias Pirkėjas gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

8.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos

8.6. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

8.7. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, įskaitant ir kaina už pristatymą.

8.8. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas bei papildomai sumokėta suma.

8.9. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

8.10. Jei pirkimo metu Pirkėjui buvo pritaikytas nemokamas pristatymas, prekių grąžinimo atveju iš bendros pirkėjo sumokėtos sumos išskaičiuojamos siuntimo išlaidos pagal tuo metu galiojusius pristatymo tarifus.

9. RINKODARA IR INFORMACIJA

9.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje www.loretosgalerija.lt turi teisę organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

9.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

9.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų ar neteisingai nurodytų duomenų.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.