search

Rimvydas Jonas Alekna "Vakaras"

319,00 €
Su PVM

Rimvydas Jonas Alekna "Vakaras", 1998 m.

Popierius, aliejus, 35x49 cm

Kiekis

Rimvydo Jono Aleknos akvarelės pasižymi išskirtiniu šiltumu, peizažo pajautimu, koloritu. Dauguma motyvų jo paveiksluose atsirado būtent iš jį supančio peizažo, ir nors tapytojas daug laiko praleisdavo mieste, jo darbuose dažniausiai perteikiamas kaimo, gamtos motyvas.

Rimvydas Jonas Alekna gimė 1932 m. balandžio 4 d. Biržuose Jono ir Adelės Aleknų šeimoje. Vaikystės dienas leido Biržuose, vėliau Giruliuose, o 1939 m. Vokietijai užėmus Klaipėdos kraštą, šeima persikėlė gyventi į Vilnių. Baigęs Vilniaus berniukų gimnaziją, įstojo į Valstybinį dailės institutą.

1957 metais baigė Valstybinio dailės instituto Architektūros fakultetą ir įgijo architekto dailininko kvalifikaciją. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Miestų ir kaimų Statybos projektavimo institute. R. J. Alekna kūrybiškai suprojektavo Vingio parko teritoriją, estrados prieigas bei privažiuojamuosius kelius. Kaip projekto vyriausiasis architektas pritaikė čia estų suprojektuotą dainų šventės estrados projektą. Kartu vėliau su kitais projektuotojais parengė detalų Antakalnio rajono statybų išdėstymo planą. 1963 m. pradėjo dirbti Valstybiniame statybos reikalų komitete. Komitete kaimo gyvenviečių planavimo ir statymo skyriaus viršininku dirbo 20 metų. Per šį laiką buvo parengta daugiau kaip 1300 kaimo gyvenviečių planų projektų. 1982 metais penkiasdešimtmečio proga jam buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio architekto garbės vardas. Nuo 1990 iki 1993 dirbo Statybos ir urbanistikos ministerijos Architektūros ir urbanistikos departamento direktoriumi.

1962 metais susituokė su Aldona Neciunskaite, kilusia iš Balkūnų kaimo Alytaus rajone. Užaugino sūnų Vytautą.

Šalia administracinio darbo, savaitgaliais ar per atostogas praleisdvo kurdamas: liejo akvareles, tapė paveikslus, fotografavo, skambino pianinu.

Nuo 1993 metų, išėjęs į pensiją, daug laiko skyrė meninei fotografijai, kūrė kompiuterinės grafikos darbus.

Yra surengęs keletą savo kūrybos parodų.

Mirė 2013 m sausio 12 d. Vilniuje. Palaidotas Alytaus kapinėse