Eglė Čibinskienė „Angeliukas ant avytės“

106,00 EUR
Su mokesčiais

Eglė Čibinskienė „Angeliukas ant avytės“

Keramika, aukštis 21 cm

Kiekis

Esu Eglė Čibinskienė. Gimiau Panevėžyje 1964 m. 1986 m. Dailės technikume (dabar kolegija) baigiau meninio stiklo apdirbimo specialybę.

Bandymus keramikoje pradėjau apie 2000 m. Esu jausmo žmogus ir pirmasis eskizas gimsta ne vaizduotėje, o jausmuose. Jį tiesiogiai ir įforminu molyje. Nežinau kokiai krypčiai galėčiau priskirti savo lipdinius, manau, kad jie yra artimiausi liaudies meno tradicijai. Bandau su savimi ir kitais kalbėti pačia archajiškiausia naivaus primityvizmo kalba. Darbais nesiekiu atskleisti molio medžiagiškumo. Daugiau dėmesio skiriu grafikai, žaidžiu linijomis, taškeliais, brūkšneliais ir t.t. Mano lipdomos figūrėlės statiškos, šiek tiek primena senovinę fotografiją, kurioje foto objektyvo sukaustyta išorė, nepajėgi užgožti įvairiaspalvės žmogiškų jausmų gamos. Todėl būčiau laiminga, jeigu savo darbais pavyktų užmegzti nuolat besitęsiantį dialogą IŠ ŠIRDIES Į ŠIRDĮ.

PARODOS,RENGINIAI:
2006 m.keramikos bienalėje Preveles/Tuffe /PRANCŪZIJA/
2007 m. 3-ias naiviojo primityvizmo festivalis/paroda/Verneuil/Avre/PRANCŪZIJA/
2010 m.priimta į Lietuvos Tautodailininkų sąjungos narius
2010-2011 m. dalyvavau Aukštaitijos krašto tautodailininkų darbų parodose.